BÅT

landet med tusende öar och skär...

Tonka (Todi)

Trots att Åland är omgivet av vatten är båtsektionen den minst aktiva inom RC Åland. Det finns folk som sysslar med båtar, men än har det inte blivit i någon större organiserad form.

Radiostyrda båtar finns i många olika former: lugna segelbåtar, snabba jetbåtar, maffiga krigsskepp, söndagsseglande träbåtar, smygande ubåtar... De kan drivas på många olika sätt: el, metanol och ångdrift; propeller, skovelhjul eller voith schneider. För den körglade finns det färdiga kit att köpa, för hemmapularen finns det ritningar att få tag på. Möjligheterna begränsas enbart av ens fantasi!

Exakt vad av allt detta som finns på Åland är det nog ingen som riktigt vet. Det finns i.a.f. någon snabbare båt, ett antal modeller av krigsfartyg och några segelbåtar. Men det finns utan tvivel mycker mera, fast alla håller sig (än så länge?) lite för sig själva.

Atchison (MarcusG)